Transactionele analyse

Transactionele analyse (TA) is een psychologisch model dat gaat over het veranderen van gedachten, gedrag en manier van communiceren waardoor je kunt groeien en je relaties kunt verbeteren. Met TA zoek je uit waar die gedachten, gedrag en manieren van communiceren vandaan komen, welk doel ze ooit dienden, en of ze nu nog nuttig zijn.

TA kent drie basisprincipes, namelijk:

  1. elk mens is van waarde
  2. elk mens heeft het vermogen om te denken
  3. elk mens kiest, bewust dan wel onbewust, zijn eigen gedrag

Bekende concepten zijn Ouder-Volwassene-Kind, dramadriehoek, script, ‘ik ben OK, jij bent OK’.

Transactionele analyse is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw door de Canadese psychiater en psychoanalyticus Eric Berne (1910-1970). Hij baseerde de theorie in eerste instantie op de ideeën van Sigmund Freud, maar ontwikkelde de TA daarna verder, onder meer met invloeden uit de cognitieve gedragstherapie en groepsdynamica. Berne richtte zich vooral op de interacties met anderen: zogenaamde transacties. Juist deze transacties waren volgens hem cruciaal voor hoe mensen zich voelen en gedragen.

Transactionele analyse kan je helpen om: autonomer te worden in je gedachten en keuzes, verantwoordelijkheid voor je eigen leven en handelen te nemen, en ruimte te maken voor persoonlijke groei en intimiteit. Dat kan ertoe leiden dat je meer tevreden wordt over je leven.