Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een methode waarbij je je gedachten en overtuigingen onder de loep neemt, om vervolgens je gevoelens en gedrag te veranderen. Je leert anders naar problemen en situaties te kijken. Vaak komen nare gevoelens en klachten niet door gebeurtenissen zelf, maar uit de betekenis die je eraan geeft. Dit doen mensen vaak op basis van gedachten en aannames die irreëel, irrationeel en negatief zijn. Als je gaat inzien dat je er betekenissen aan geeft die niet per se waar zijn, kun je ze vervangen door reëlere, rationele en positievere gedachten en overtuigingen. Daardoor neemt onder meer je angst, woede en verdriet af. 

Cognitieve gedragstherapie  kan je zo helpen om te leren meer verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, assertiever te worden, realistische verwachtingen te ontwikkelen, jezelf en anderen meer te accepteren, en je flexibiliteit en ook je zelfstandigheid te vergroten.