Acceptance Commitment Therapy

Acceptance Commitment Therapy ACT gaat er vanuit dat het volkomen normaal is dat je als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaart. Deze probeer je dan ook niet te veranderen of positiever te maken, maar te accepteren voor wat ze zijn en wat afstand daarvan te creëren. Hierdoor ontstaat een mildere levenshouding en komt er ruimte die je nu bewust kan gaan richten op zaken die voor jou van waarde zijn. Je leert nieuwe keuzes maken en je daar duurzaam aan te verbinden (commitment). Persoonlijk waarden onderzoek vormt daarbij een soort kompas dat heel veel richting geeft. Met kleine stappen ga je oefenen, waardoor je langzaam maar zeker begint te veranderen. Het uiteindelijke doel is dat je voluit kunt leven en zijn wie je wil zijn.

Deze quote geeft de essentie goed weer:

“Geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.”

Franciscus van Assisi