Positieve psychologie

Binnen de wetenschap van de psychologie bestaat een aparte stroming genaamd positieve psychologie. Martin Seligman heeft deze (relatief nieuwe) stroming in 1998 geïntroduceerd. Voor die tijd hield de psychologie zich vooral bezig met stoornissen en het genezen van geestesziektes. De positieve psychologie is gericht op het bevorderen van groei en gelukkig leven en onderzoekt welke elementen relevant zijn om dat te bereiken.

Er zijn inmiddels een heel aantal methoden en interventies ontwikkeld, waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze mensen kunnen laten floreren en gelukkiger maken. Een daarvan ziet op het bouwen op talenten en krachten.

Coaching op sterke punten gaat ervan uit dat elke persoon positieve eigenschappen in huis heeft en dat deze verder ontwikkeld kunnen worden om het potentieel van die persoon te verhogen. De meeste mensen investeren van nature de meeste tijd en energie in het fixen van wat niet werkt. Je kunt echter het bereiken van doelen boeiender, energieker en plezieriger maken door het verder ontwikkelen en inzetten van je talenten, vaardigheden, karaktereigenschappen en interesses. En de kans dat je je doelen bereikt is groot, omdat je doet waar je al goed in bent en dat ook lang kunt volhouden.

Mensen die hun sterke punten inzetten zijn creatiever en vaardiger op het werk, meer betrokken, ervaren meer betekenis op het werk en minder stress en zijn meer tevreden met hun leven.

Wil je weten hoe jij dit ook kunt doen? Neem dan contact op via het contactformulier voor een afspraak.